777 хил. българи са заети в местни компании, които изнасят извън ЕС

Според данните от доклада за търговията и работните места в Европейския съюз, 26% от работните места у нас зависят от износа на България извън ЕС, който възлиза на 15 млрд. евро за 2019.
Повече търговия означава повече работни места. През 2019 общият износ на ЕС осигурява 38 млн. работни места. Това е със 75% повече от преди десетилетие. Данните са от последния Доклад за търговията и работните места в ЕС.
777 хил. българи са заети в местни компании, които изнасят извън ЕС, а още 144 хил. работят във фирми, свързани с износ от други членки на ЕС към света, става ясно от доклада.
Според проучването 54% от свързаните с износ работни места у нас са в сферата на услугите, като ангажираните кадри са с преобладаващо средно ниво на квалификация.
От данните става ясно още, че България е на първо място в ЕС с 368% ръст на работните места, подкрепени от износа от 2000 г. насам.

Източник: Economy.bg