180 фирми се представят на есенното изложение за земеделска техника
Повече от 180 фирми от сектор „Земеделие” се представят върху 35 000 кв. метра площ на изложението БАТА АГРО – Есен 2016 г., което бе открито в Стара Загора и ще продължи до 3 септември.
По последни данни, през последните 4 години - от 2011 до 2015 г. българските земеделски стопани ежегодно се оборудват с нова техника. Изключение е само 2014 г. Най-значителен процент на регистрирана нова техника има през 2011 и 2015 г. Близо 75 хиляди са новорегистрираните колесни трактори към края на 2015 г. При зърнокомбайните, чиито брой е 11 500, около 10% са регистрираните нови машини, Всяка година от 3.5 до 8 % се увеличава броят на новорегистрираната земеделска техника, сочат още данните.
Възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони ще бъде отворен в началото на месец октомври,съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на международното изложение. Предстои дългоочакваният втори прием по мярка 4.1 с целия остатъчен бюджет от 237 млн. евро, като земеделските стопани могат да кандидатстват с пълния обхват от допустими дейности, включително и инвестиции за напояване. В новите условия е валидно намаляването на тавана на проект от 1.5 млн.на 1 млн. евро, което означава, че остатъчният бюджет би стигнал за много повече проекти, което е стимул за фирмите в отрасъл „Земеделие”.