Общинските съветници от Коалицията обиколиха населените места, за да се запознаят на място с всеки обект

С 32 гласа „за“, 4 „против“ и 0 „въздържал се“ на свое извънредно заседание на 14 февруари Общинският съвет (ОбС) на Казанлък прие най-важния финансов документ на Общината за тази година – Бюджет ‘2024. Макрорамката му възлиза на 117 млн. 300 хил. 033 лева. 15 от общо 23 предложения на групата общински съветници от Коалиция „Алтернативата на гражданите“ влязоха в Бюджета и след тяхното приемане от законодателния орган, предстои да бъдат изпълнени в рамките на годината. Те касаят редица дейности, свързани с подобряване на инфраструктурата в Казанлък и няколко населени места в общината. По предложение на съветниците от непартийната формация „Алтернативата на гражданите“ в Казанлък е заложено да се направи повдигане и осветление на пешеходните пътеки на бул. “Александър Батенберг“ в участъка от бул. „Никола Петков“ до изхода на гр. Казанлък, посока изток; асфалтиране на ул. “Козлодуй“ от ж.п. линията до надлез „Катекс“; асфалтиране или поставяне на плочки и облагородяване на пешеходното пространство и стълбите южно от ул. "Братя Миладинови“ и западно от автогарата - площ от около 80 – 90 кв. м, тъй като голяма част от потока от хора от и към ж.п. гарата и автогарата минават през този участък. Ще бъдат направени още маркировка и осветление на паркинга в междублоковото пространство на ул. “Ген. Скобелев“ и ул. „Любен Каравелов“. Ще бъде поставена мантинела на велоалеята, свързваща гр. Казанлък и с. Енина и ще бъде направена периметрова охрана /тип СОТ/, видеонаблюдение и преустройство на помещенията за настаняване на животни в Приют за безстопанствени кучета в Казанлък.

В населените места, след съгласуване със съответните кметове, общинските съветници от „Алтернативата на гражданите“ предложиха 15 обекта, като от тях 9 намериха място в Бюджет ‘2024. Включени са двете предложения за село Ръжена – чакълиране и отводняване на ул. „Стара планина“ и асфалтиране на ул. „Житен клас“. В град Крън се заложи асфалтиране на ул. „Борис Митев“ – от кръстовището с ул. Кирил и Методий“ на север, и асфалтиране на ул. „Освобождение“ – от ул. "Цвятко Радойнов“ до бензиностанцията в западния край на град Крън.

В село Голямо Дряново по предложение на „Алтернативата на гражданите“ са включени два обекта. Единият е ремонт на сградата на Кметство Голямо Дряново – ремонт на покрива, вътрешна топлоизолация, подмяна на ел. инсталацията, топлоизолация и изграждане на достъпна среда. Вторият обект се отнася до реализация на изготвения проект за организация на движението заедно с пътна маркировка на главната улица на населеното място.

В село Енина бяха приети три от посочените четири предложения. Там бе прието да се асфалтират улиците „Потокът“, „Роза“ и частично асфалтиране на ул. „Г. Маджаров“ в участъка, водещ до ДГ „Здравец“ и ОУ „Христо Ботев“. Спорна бе улица „Стара планина“, която по предложение на кмета на Енина Димитрина Дончева - 2 пъти, и на председателя на групата съветници от Коалиция „Алтернативата на гражданите“ инж. Владимир Чучумишев – 2 пъти, бе заменена с частично асфалтиране на „Ген. Драгомиров“. За да бъдат максимално точни в своята преценка и в предложенията си за разходване на общински средства в инфраструктурни обекти, общинските съветници от Коалицията обиколиха населените места и на място се запознаха с обектите, включени в Инвестиционната програма. Точно при тази обиколка на място те са установили, че частичното асфалтиране на ул. „Ген. Драгомиров“ на стойност 35 хил. лева ще обслужва само една къща. По тази причина съветниците подкрепиха кмета на селото вместо нея, да бъде асфалтирана частично ул. „Стара планина“ със същата стойност на инвестицията, но разликата е в това, че на тази улица има близо 40 къщи и осигурява свързаност на северозападната част с центъра. Това предложение на „Алтернативата на гражданите“ не получи необходимата подкрепа от останалите общински съветници. 17 души гласуваха „за“, 10 „против“, 8 „въздържал се“, което бе изненадващо според проведените дискусии и декларираната целесъобразност.

В своето изказване по време на дебатите председателят на групата съветници от „Алтернативата на гражданите“ Владимир Чучумишев подчерта, че голяма част от направените от групата предложения са съвпадали с идеите на другите съветници и са приети от общинска администрация. Това той разчете като добър знак, като искрички, че се гледа в една посока. По думите му обаче са светвали и „жълти лампички“, което означава, че съществуват проблемни моменти, които трябва се анализират в детайли и да се решават по най-добрия за гражданите начин.

По отношение на широко коментираното увеличение на работните заплати в общинските културни институти, той подчерта, че има нужда от увеличение, но е необходимо да се набележат комплексни предложения за оптимизиране на дейностите. И сподели идеята си като член на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания в ОбС, подкрепена и от председателя на Комисията Димитър Пашев, да се направят срещи на място с колективите на всеки културен институт, след което да се анализират проблемите в тях с цел подобряване на дейността им.