148 хил. души у нас са загубили работата си по време на пандемията, основната част от които са жени, а най-висок е процентът на младите жени. Това съобщи председателят на общинската организация на КНСБ в Казанлък Николай Маринов, по време на среща с членове на сдружението „Жените на Казанлък“ и медии. Срещата бе във връзка с кампанията на сдружението в борбата против насилието над жени, против дискриминацията им на работното място и за равенство между мъжете и жените. Домакин на срещата бе общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева.

Пак по информация от Николай Маринов, който бе гост-лектор на форума, статистиката сочи, че всеки ден в света 137 жени биват убивани от техните партньори. Най-голям брой жалби против домашно насилие има в Словения, където 36,2% от жените в риск са подали жалби. У нас този дял е едва 14%. По думите му ЕС отделя над 10 млн. евро за разработването на проекти и за реализация на инициативи в борбата против насилието над жени и деца.

Според адвокат Ивелина Димитрова, в българското законодателство има добри разпоредби, включително и Кодексът на труда, насочени за равенство между половете на работното място и против дискриминацията на жени, които трябва навсякъде да се прилагат. По думите й в трудовото право неравнопоставеността се проявява основно в размера на работните заплати. А според статистическите данни, ръководните постове се заемат повече от мъже. Адвокат Димитрова определи като добре настроена към бременните жени и майките и нормативната уредба у нас, касаеща тяхната закрила. Още много работа обаче предстои по отношение на защитата от домашно насилие, където са необходими по-категорични действия и мерки в помощ на жените в риск.

С две решения излязоха участниците във форума - да се създаде работна група за изготвяне на предложение до Народното събрание за създаването на централизирана институция с местни структури, която да поеме функциите по защита от домашно насилие и да изпълнява всички действия по превенция и защита от домашно насилие.

Второто предложение е за ратифициране на Конвенция № 190 на Международната организация на труда против насилието и тормоза и да се заяви подкрепа на кампанията на КНСБ в тази насока. На 20 януари 2020 г. Европейската комисия направи предложение до Съвета на Европа да вземе решение за упълномощаване на държавите – членки на ЕС да ратифицират Конвенцията.