4 питания към кмета на община Казанлък Галина Стоянова отправи на днешното заседание на Общинския съвет лидерът на групата на БСП в градския парламент Васил Самарски. Той попита кмета къде се намира дървеният материал от отсечените липи и кестени в парк „Розарим“ и до блок 1 в кв. „Васил Левсик“, докъде е стигнал въпросът с авариралата част от ПМГ „Никола Обрешков“ и има ли вече виновни?. Сред въпросите на Самарски бе и този за размера на неразплатените задължения на общината до 1-ви юли т. г. и за дофинансирането на строежа на нов Музей на розата.
Според Самарски, общината получила само 500 хиляди лева за изграждането на Музей на розата, а общината имала готови договори за строежа с фирми за над 1 млн.лева.
Откъде ще вземете останалите 600 хиляди лева?, попита общинският съветник от БСП.
Кметът на община Казанълк Галина Стоянова пое ангажимент да отговори изчерпателно на 3 от 4-те въпроса на съветника, писмено, на следващото заседание на Съвета.
Заместник-кметът по строителството Даниела Коева запозна съветника от БСП с хода на укрепителните дейности по сградата на Математическата гимназия и сроковете, в които следва да се произнесе експертната техническа комисия.
31-ви юли е денят, в който, според последните решения на РДНСК тази комисия трябва да приключи своята работа. В нея са включени едни от най- добрите строетелни експерти и специалисти в страната.
В правото си на реплика общинският съветник Васил Самарски изрази недоволство от получените от кмета отговори.
Вие сте недоволен вече 4 години, бе репликата на председателя на Общинския свет Николай Златанов, по повод изразеното недоволство от страна на Васил Самарски.