Съветниците тръгват на работа на 12-ти януари Две комисии в Общинския съвет на Казанлък ще открият след 5 дни, на 12 януари новата законадателна година в община Казанлък. С тях те дават старт на законадателната работа и инициатива в местния законодателен орган на общината. На 12 янури ще заседават за сефте Постоянната комисия по сигурност, обществен и екологичен ред и Комисията по социални дейности и трудова заетост.
Все още не е ясно какво ще обсъждат те, всичко зависи от депозираните от общиската администрация предложения и постъпили други докладни.
Тази седмица изтича и срока, в който имащи възражения по новата приета структура на общинската администрация могат да възразят по съдебен път. След това тя влиза в сила и дава съответните законови правомощия на кмета за предприемане на гласуваните промени.
Същият числен състав, но със сериозни промени по отношение на личностите и местата им предвижда новата структура. От края на миналата седмица Община Казанлък вече има нов главен архитект. Вакантно към момента от основните позиции в общината е мястото на заместник-кмет по финансовите въпроси.