Каква ще бъде съдбата на настанените в общински помещения на ул. „Славянска” 10 общински структури на ДПС и на КТ „Подкрепа”, тепърва ще се изяснява, след като на днешното си заседание Общинският съвет задължи управителя на общинското търговско дружество „Балкаинвест” ЕООД да сключва договори за наем за предоставените помещения.


До казуса със заеманите от двете организации административни офиси се стигна, след като днес общинските съветници отмениха Решение N 424 от 8 септември 1995 година на тогавашния Общински съвет в Казанлък. С този акт на практика се възстановява част от собствеността на общинското търговско дружество – помещения на втория етаж на сградата на ул. „Славянска” 10. С решението преди повече от 20 години тези помещения са били извадени от капитала на дружеството и предоставени за разпореждане на Община Казанлък. Де факто, досега решението от 1995 година не е било изпълнено, промяната в обстоятелствата не е била вписана в Търговския регистър от тогавашния управител на „Балканинвест” и дружеството е продължавало да се води стопанин на въпросните административни помещения. Общината пък е издала настанителни заповеди за ползване на част от въпросните помещения от ДПС и КТ „Подкрепа”, което е била задължена да направи, съгласно разпоредбите на Закона за политическите партии и Кодекса на труда.


В посочена констатация на Председателския съвет на ОбС-Казанлък се казва, че „Балканинвест” ЕООД има нужда от посочените помещения, които да ремонтира и отдава под наем, за да подпомогне своята издръжка. Според общинските съветници нуждата от намаляване на уставния капитал на дружеството вече е отпаднала. Така, от дългогодишното разминаване между съществуващата фактическа и правна обстановка, потърпевщи в един момент се оказват двете общински организации.


”Исках да уточня собствеността на дружеството, поради съществуващото досега неизяснено положение”, каза управителят на „Балканинвест” Петко Карагитлиев. Той заяви, че в тази ситуация ще се търси компромисен вариант.