400 лева еднократна финансова помощ отпуснаха общинските съветници на Станка Спасова, приемен родител, за лечението на 4-годишно дете, което тя и съпругът й отглеждат. Д-р Мехмед Мехмедов от групата на ГЕРБ предложи да бъде увеличена двойно финансовата помощ, тъй като приемното семейство няма средства, а за лечението на детето са необходими 1500 лева. От пълна подкрепа на това предложение до неговото отхвърляне се движеха мненията на съветниците. Тези, които не бяха съгласни с увеличението, се мотивираха с това, че максималната сума за еднократна финансова помощ е приета да бъде 400 лева и ако тя се увеличи за конкретния случай, ще се създаде прецедент и напрежение сред хората, тъй като на едни ще бъдат отпускани 400 лева, а на други – повече. За да бъде справедливо и еднакво за всички нуждаещи се, председателят на местния парламент Николай Златанов от ГЕРБ и заместник-председателят Владимир Чучумишев от „Експерти за Казанлък” предложиха да се направи благотворителна кампания сред общинските съветници, като със събраните средства се подпомогне лечението на детето.

Още преди да се избистри тази идея, Джамал Папарланов от „БДЦ-ДПС” обяви от трибуната на ОбС, че дарява 400 лева лични средства на приемното семейство за лечение на детето, независимо каква сума ще бъде гласувана. Галин Иванов от ГЕРБ се присъедини към колегата си и каза, че също ще дари определена сума.

Така общинските съветници отпуснаха 400 лева от бюджета на Общината за лечението на детето в приемното семейство, още 400 бяха обявени от Джамал Папарланов, а отделно съветниците декларираха желание за благотворителна кампания за събиране на средства. Според Владимир Чучумишев, благотворителните инициативи са присъщи на съветниците от „Експерти за Казанлък”, които неведнъж са подкрепяли благородни каузи и самите те са провеждали такива кампании, затова и сега считат, че това е най-подходящият вариант за помощ на нуждаещото се семейство.

Детето се нуждае от оперативна интервенция за корекция на крайниците. То вече е претърпяло една такава операция, за което са платени 1551 лева. Втората интервенция е на стойност 1500 лева, но приемните родители нямат финансова възможност да я заплатят, затова са се обърнали за помощ към местната власт.