С 2000 лева ще бъдат увеличени средствата, които се предоставят на граждани за еднократна помощ за лечение. Това предвижда едно от измененията в Бюджета на Община Казанлък за тази година, които се предлагат на вниманието на общинските съветници на сесията на 26 септември. Увеличението се налага поради изчерпване на определения за целта лимит за 2019 година. Средствата ще бъдат от перото „Общинска администрация” – „Вода, горива и енергия”. С цел облагородяване на дворното пространство ще бъдат прехвърлени 13 000 лева от ДЯ „Пролет” към ДГ „Юрий Гагарин”. Това е във връзка с изпълнение на обекти от Инвестиционната програма на Общината.

За съфинансиране на проекта за осигуряване на мобилни патронажни грижи за възрастни хора и хора с увреждания е необходимо общинско финансиране в размер на 8000 лева. Средствата ще бъдат осигурени от общинския бюджет от параграф „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”.

И още с 25 000 лева ще бъде направена промяна в Бюджет 2019 на Община Казанлък. Средствата ще бъдат насочени за ремонта на покрива на читалището в село Ръжена, който обект се включва в Инвестиционната програма на Общината. Средствата са отново от направената икономия за вода, горива и енергия в дейността „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”.

Така с общо 48 000 лева се изменя общинския бюджет в края на месец септември 2019 година.