Близо 60 въпроса са включени за дебат и решение в утрешното, едно от последните заседания на Общинския съвет от мандат 2011- 2015 година. 37 съветника ще трябва да вземат решения, обезпечаващи работата на кметствата, където настоящите титуляри излизат в служебен отпуск, заради участието си предизборната кампания.
С друго свое решение градските старейшини ще трябва да овластят настоящия заместник-кмет по строителството и инфраструктурата Даниела Коева да изпълнява функциите на кмет, до полгаането на клетва от новоизбрания кмет на Общината.
Сред интересните теми в заседаниетое Отчетът на председателя на местния законодателен орган Николай Златанов за работат на Общинския съвет и неговите комисии, както и за приетите от него решения.
На вниманието на съветниците ще са и поредица докладни, внесени от кмета Галина Стоянова и свързани с различни продажби и предоставяне на имоти за безвъзмездно право на ползване за определен срок.
На вниманието на съветниците ще е и даване на разрешение за изработката и одобряването на План -схема и заданието, съставено от възложителя за оптична кабелна линия село Бузовград- Горно Черковище. Мрежата ще се изгражда от „Тракия кабел“ .
Предоставянето на имоти на концесия за различни периоди от време, в т. ч. и до 25 години и различни начални месечни възнаграждения в размер до 90 лева, без ДДС ще разглежда още Общинския съвет утре на заседанието си.
На търг ще бъде пусната дърводелската работилница в Ръжена, като предложението е началната тръжна цена да е от 13 255 лева, без ДДС.
На финала си съветници ще са и кръстници на безименна улица в село Кънчево. Ако са единодушни, от утре тя ще носи името „Гранит“.
Началото на заседанието е от 9 часа, в зала „Инфра“. Всички заседания на Общинския съвет са публични и всеки желаещ може да присъства на тях.