Ремонтират общински пътища за 200 хиляди лева
Кредит за 261 хиляди ще тегли Общината за ремонт на 3 детски градини и 2 ясли

Близо 200 000 лева ще бъдат необходими на Община Казанлък, за да ремонтира 8777 кв. метра четвъртокласна пътна мрежа. Предложението на администрацията е за ремонт на участъци от пътищата II-56 – Ясеново, път II-56 – Шейново, Шейново – Хаджи Димитрово и Енина – Долно Изворово.

Според доклада на администрацията, за изпълнител на ремонта е избрана „Пътностроителна компания Ес Би Ес” – Стара Загора, след проведена обществена поръчка.

Община Казанлък ще поиска от общинските съветници съгласие да сключи договор за кредит от Фонд ФЛАГ за поемане на краткосрочен общински дълг в размер на 261 272 лева за реализация на проект за подмяна на отоплителната инсталация, горивната база и газификацията на 3 детски градини и 2 детски ясли в Казанлък. Срокът за погасяване на кредита – до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит.