Предоставят безвъзмездно имот на Спешния център в Казанлък. Ще го ремонтират

Предстоящото изпълнение в област Стара Загора на голям инвестиционен проект за модернизация и оборудване на спешната помощ в област Стара Загора, налага Общинския съвет на Казанлък да вземе решение за безсрочно предоставяне на правото за ползване на имот, частна общинска собственост, притежание на болницата в Казанлък и предоставен до момента за нуждите на Центъра за спешна помощ – Стара Загора, на Филиал за спешна и неотложна помощ в Казанлък. Имотът, който се предоставя за безсрочно ползване, е 228 кв. метра.
Инвестиционният проект, който предстои да се реализира, е по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Очаква се местният парламент на Казанлък да заседава по този въпрос още в началото на септември.