Поради липса на деца, да бъде преустановена дейността на яслените групи в детските заведения в Шипка и Копринка, предлага Общинска администрация на вниманието на местния парламент.

За закриването на двете групи са постъпили предложения от директорите на детските заведения "Роза" и "Славейче" с аргументирани доводи, направени са и проверки.

По доклад на директора на ДГ 16 „Роза” Лиляна Иванова във филиала на детското заведение в град Шипка през учебната 2018-2019 г. са били записани 8 деца в яслената група, впоследствие са останали 6 деца, които през месец септември ще преминат в по-горната първа група. В същото време, има само едно заявление за ново дете. Установено е допълнително, че още едно дете ще бъде записано в яслена група, но изискуемият минимум за съществуването на такава група е 8 деца.

Аналогичен е и случаят с детското заведение в Копринка, което е филиал на ДГ 9 „Славейче”. В свой доклад директорът Сабрие Петрова предлага закриване на яслената група, тъй като 9 от 10-те деца, посещаващи в момента яслата, наесен ще преминат в детската градина. И тук остава едно дете плюс още едно ново, общо 2 деца. Тази бройка е далеч под необходимия минимален брой деца, за да съществува яслена група. Законът за предучилищното и училищното образование дава възможност родителите на такива деца да ги запишат в детска градина, при навършени 2 години към началото на учебната година.

Със закриването на двете яслени групи обаче следва да бъдат освободени 4 щатни бройки медицински сестри. Според справката на общинска администрация, само едната от тези служителки е в трудоспособна възраст, като за нея ще бъде осигурено работно място в друга детска градина.

Водещата комисия по социални дейности и трудова заетост подкрепя предложението на администрацията.