Отлага се изборът на обществен посредник на община Казанлък до приемане на нов правилник за дейността му. На редовна сесия на Общинския съвет на 25 април, съветниците единодушно гласуваха отпадане на точката по избора от дневния ред. Двама са кандидатите за общински омбудсман - педагогът Светослава Петрова и икономистът Мария Бресковска-Стоянова.
Мотивът бе, че временната комисия по изготвяне на правилник за дейността на омбудсмана е закъсняла с приемането му и новият обществен посредник е редно да встъпи в длъжност след приемането на промените. Временната комисия, която трябва да направи промените е седемчленна. За председател бе избран Моника Динева, заместник е председателят на Об.С Николай Златанов, а членове са съветниците – Мариета Пепелешкова от „Алтернатива за гражданите“, Веселин Сираков, Димитър Пашев, Джемал Папарланов, и Живка Желязкова. Те трябва да бъдат готови до 17 май, преди следващата редовна сесия на общинските съветници, която е планирана за 28 май. На 30 май ще се проведе тържествено заседание на местния парламент, а в Съвета са постъпили четири предложения за званието Почетен гражданин на Казанлък и вписване в Почетната книга.
По същата причина беше прието и друго предложение за отпадане от дневния ред на предложението за проект за решение относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Съветниците одобриха извършването на ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в общината за 250 000 лева – пътя Крън-Хаджидимитрово-Шейново-Ясеново и Бузовград-Горно Черковище, което е заложено в инвестиционната програма на Общината.