С 27 гласа общинските съветници подкрепиха предложението на администрацията, с което се прекратява без ликвидация общинската фирма „Хигиенни и битови услуги-Казанлък” ЕООД като се влива в друга общинска фирма – „Балканинвест” ЕООД. Управител на така сформираното дружество остава Петко Карагитлиев. С днешно решение на Общинския съвет градската Баня N 2 - на пазара в Казанлък, ще бъде отдадена под наем чрез публично оповестен конкурс.

„Какво ще стане с персонала на банята и на ХБУ, след като дружеството премина към „Балканинвест”, а банята се отдава под наем?”, попита общинската съветничка от „БСП-Лява България” Моника Динева. Тя припомни, че на предишно заседание на местния парламент, на което са присъствали и работещи в банята, им е било обещано запазване на работните им места, а в договора за отдаване под наем на този обект тези условия липсват. „Лично аз се ангажирам работниците да имат трудови договори”, отговори кметът на община Казанлък Галина Стоянова. По думите й, в ХБУ работят 7 души – управителят, на когото се прекратява договора за управление след сливането на двете дружества, неговият заместник, който е пенсионер, един счетоводител, който също е на пенсионна възраст, и остават четирима работници, които остават на местата си до избиране на наемател. „Ще разговарям със спечелилия конкурса тези 4 души да бъдат оставени на работа. Ако това не е възможно, лично се ангажирам те да имат трудови договори в предприятието по чистотата”, подчерта кметът Стоянова.

Точката от дневния ред бе подкрепена от общинските съветници. Така, на практика се закрива ХБУ чрез вливане в „Балканинвест”, а хората в трудова възраст ще бъдат обезпечени с работни места.