Рекорден брой питания на предстоящата сесия на местния парламент в Казанлък поставят общински съветници. 10 питания от общо 40 точки или 1/4 от целия дневен ред са въпросите на съветниците, като основно - 9 от тях, са отправени от членове на „БСП - Лява България”. Ръководителят на групата Пламен Караджов отправя 3 въпроса към местната изпълнителна власт. Питанията му са свързани с преливането на река Гюрля в селата Средногорово и Горно Черковище на 2 и 3 юни т.г., има ли изготвен проект за рехабилитацията на стария път към язовир „Копринка” и велоалея към нея и действията по премахването на дървета по ул. „Стара планина”.

Общинската съветничка Теодора Иванова поставя въпроси за обработката на зелените площи в междублоковите пространства срещу кърлежи, какъв е размерът на средствата, постъпили в общинския бюджет от зоните за платено паркиране и от принудителното преместване на автомобили заради неправилно паркиране.

Моника Динева пита дали има утвърдени образци на документи, въз основа на които да се извършва добив и транспортиране на дървесина от територии извън Държавния горски фонд, какви такси се заплащат и има ли контрол върху тази дейност, извършвана от кметовете на населени места. Общинската съветничка поставя още един въпрос – какъв е ефектът от измененията на Наредба 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък.

ОТ "БСП - Лява България" два въпроса отправя и Румяна Друмева – има ли представен бизнес план от управителя на „Балканинвест” ЕООД г-н Карагитлиев и какви са ползите на общината от членството на ръководството й в НД „Русофили”, облагородяването на паметника и ”Георги Кирков” и други.

Един въпрос поставя и общинският съветник от ГЕРБ Иван Катанов. Той се интересува чия собственост е и как се стопанисва имотът на ул. „Христо Ботев” 54 в Казанлък, който е в окаяно и опасно състояние и има опасност от срутването му.