Нямаме данни заради ниските води на „Копринка" да се виждат останките от древния тракийски град Севтополис, които са на дъното на язовира.

Това заявиха музейни работници от Казанлък, специалисти по древна история и археология, потърсени за коментар, по повод появили се публикации в интернет, че заради ниските води на язовира се виждали контурите на тракийския град.

Това, което е останало от Севтополис, не са сгради, а руини от сгради, не по-високи от 60-70 сантиметра, покрити с тиня, заяви Миглена Първин, специалист в музея. Според нея, за да се посочи точно мястото, където са останките, е нужно да се разполага с тахиметрична карта.
Отделно от това градът е засипан от пластове тиня, които допълнително правят видимостта лоша, но от друга страна спомага за възпрепятстване формата на гниене на руините от древния град.
По-възрастни казанлъчани си спомниха, че преди повече от 30 години, когато е правен ремонт на язовирната стена на „Копринка", се наложило изпускане на язовира. Тогава в тинята, освен, че хората ловили риба с ръце, се виждали контурите на върховете именно на тези останки от древния град.


Останките от древния Севтополис се простират на площ от 50 декара. Рибари, посетили района само преди ден, твърдят, че язовирът е стигнал нива, непознати за последните десетина-петнайсет години.
Практически на суша са Дунавския и Копрински ръкав от язовира, части от Малка Гюрля, а язовирната стена е почти оголена. Те, обаче не потвърждават информацията за видимост или отражения на част от руините на древния град на Севт.
Севтополис е древен град, основан от тракийския цар Севт III, както и столица на Одриското царство от 320 г. пр. Хр. Градът е построен на мястото на руините на по-ранно селище. а язовир Копринка до град Казанлък. Развалините на града са били открити и изкопани през 1948 г. от български археолози Мария Чичекова и Димитър Димитров, по време на строителството на язовир „Георги Димитров", (по-късно преименуван Копринка). В разкопките участват и младежи от бригадирското движение в България по това време, както и студенти от Англия, германия, Чехословакия и други европейски страни. Въпреки ценните находки от древността, тогавашната социалистическа власт решава да се продължи с изграждането на 3 километровия язовир, оставяйки Севтополис на дъното му и слабо проучен. Самият язовир е в експлоатация от 60 години, въпреки че идеята за неговото изграждане е от 1928 година, ревниво подновена след 1944 година.. Преди да бъде залят от водите на три реки, които се вливат в чашата на язовира, в гробището на Севтополис са намерени редица тухлени гробници, някои от които могили. В тях са били погребвани траки от висшите съсловия,част от тях с техните коне. По-малко богатите са кремирани със скромен гроб заедно с определени стоки.
Според специалисти, ако не се промени метеорологичната обстановка и не завали в скоро време, най- много седмица ни дели от критичното ниво на язовир „Копринка“, което е 10 млн. куб. метра вода в чашата. В момента в язовира се вливат едва 1,8 куб. м/сек, а по каналите за напояване отиват по 9 куб. м./сек. В чашата на язовира има под 28 млн. куб. м. Заради спадналото ниво са спрени и двете Водно-електрически централи до язовирната стена и тази в Стара Загора.