Разходите ни растат по-бързо от доходите

Близо 8% годишен ръст на доходите средно на лице от домакинство в България и 10% нарастване на разходите, отчете националната статистика през третото тримесечие на 2018 година. Накратко, цифрите показват, че разходите на българите растат по-бързо от техните доходи.

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1541 лв. или със 7.7 на сто повече спрямо същото тримесечие на 2017 година, сочат данните на Националния статистически институт. В общия доход на едно домакинство с най-висок дял е работната заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (7.7%). Доходът от работна заплата нараства от 778 на 851 лв., от самостоятелна заетост нараства от 110 на 119 лв., а от пенсии - от 371 на 421 лв. За разлика от тези увеличения, статистиката отчита, че доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 43 на 35 лв. или с близо 20 процента надолу.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2018 г. е 1518 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо същото тримесечие на 2017. Това означава, че докато доходите нарастват с 8%, разходите се увеличават с 9.8%, т.е. харчовете в домакинството растатс близо 2% по-бързо от приходите.

Най-голям дял заемат разходите за храна (30.1%), следвани от тези за жилище (16.5%), данъци и социални осигуровки (12.3%), транспорт и съобщения (11.7%).

През третото тримесечие на 2018 година разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 416 през същия период на 2017 година на 457 лв. или ръст от 9.8%. Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 58 на 60 лв. – увеличение с 4.4%, за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 245 на 250 лв. – нарастване с 1.9%. Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 165 на 187 лв. – нарастване с 13.3%. Разходите за здравеопазване се увеличават от 66 на 73 лв., което е увеличение с 10.2%, а разходите за транспорт и съобщения бележат ръст от 14.6%, т.е. нарастват от 155 на 178 лв.

Най-много обаче са нараснали харчовете на българина за свободно време, културен отдих и образование. Те са скочили от 87 лева за третото тримесечиена 2017 година на 104 лв. за същия период на тази година или бележат ръст от почти 20%.