Така изглежда обобщения поглед на официалния бюлетин на Бюрото по труда в Казанлък, за свободните работни места в града от последната седмица на август.

Масово е търсенето на учители - 66 са обявените свободни позиции, като най-много се търсят такива за начален курс. Поне 5 са свободните места за преподаватели по природни науки, отделно търсят учител по философия, руски език, музика, како и по специални предмети. Две са свободните места и за учители по физическо възпитание.

Най-голям е дефицитът на работници за специалните и металообработващи производства на местната оръжейна фирма. Почти една трета от обявените свободни позиции са за работа там, като се търсят и инженери с различни специалности.

През настоящата седмица в града са обявени 13 свободни работни места за продавачи и 10 за работници в кухня. Масово е търсенето и на работници в земеделието. За всички обявени свободни работни места се изисква образователен ценз и опит в професията.