Сдружение „ Бъдеще за децата „ приключи изпълнението на проекта „ Промяна в действие“. Резултатите от него бяха отчетени на пресконференция на Сдружението. В рамките на проекта през 12-те месеца на неговото изпълнение бяха организирани множество инициативи за популяризиране дейността на Сдружението. Според Мария Гинева, изпълнителен директор на организацията, екипът на Сдружението е успял да структурира дейността си за следващите пет години, да постави своите цели и да набележи дейностите, за реализиране, да опознае целевите групи и от какво имат нужда те, за да бъдат подкрепени по някакъв начин. В рамките на този проект Сдружението учреди награда „ Бъдеще за децата“, която е ориентирана към всички, които правят нещо по един или друг начин за децата на Казанлък. „ Хората, които полагат много усилия за това децата, независимо дали са с проблеми или талантливи, трябва да бъдат стимулирани“, коментира Гинева. Наградата ще бъде присъждана и през следващите години, като предстои оптимизация на конкурсната процедура, за да бъдат номинирани хора, които наистина са допринесли за доброто на децата на Казанлък.
Една от целите на проекта бе популяризиране на организацията. Сдружението промени своето име в началото на 2015 година. Разширена бе дейността и и от една организация, която беше насочена към децата с увреждания и младежите, в момента Сдружението работи за една по-голяма целева група за деца в риск.
Проектът „Промяна в действие” бе финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство