Откриха сезона за учители

28 свободни учителски места обяви на 16 юли Бюрото по труда в Казанлък. Традиционно, в този сезон на годината започва търсенето на учители по различни предмети. Към днешна дата в Казанлък и региона се търсят най-много учители в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на образование – общо 9. Следват учителите по математика и физика – 4, по математика и физика – 3, по английски език – 2, и по един учител по физика и астрономия, по музика, по физическо възпитание, за детска градина, помощник-директор, ръководител на компютърен кабинет.

От останалите специалисти вече месеци наред продължава търсенето на медицински кадри - 7 лекари, 10 медицински сестри и 5 акушерки.

Петима машинни оператори с висше образование обяви трудовата борса, като те са за работа в град Смолян. 18 машинни оператори за навиване на конци се търсят на територията на община Казанлък и региона. За живущите в община Павел баня е осигурен транспорт. Още 8 работници със средно или основно образование за шиене на текстилни изделия се търсят на борсата. И за тях важи предложението за осигурен транспорт, ако живеят на територията на община Павел баня.