На 7 стана Дневният център за деца с увреждания

На 7 години става Дневният център за деца с увреждания в Казанлък. Изграден е и финансиран по проект на програма „Фар”. Основната му цел е да подкрепя семейства на деца с увреждания в грижите за тях, което дава възможност на близките да бъдат социално активни, каза Веска Мараджиева, директор на Дневния център от самото му създаване.
За седемте години работа на Центъра, над 120 деца и семейства са потърсили помощ и подкрепа в него, като интеерсът към предоставените услуги е голям. И в момента децата, обучаващи се и ползващи услугите на Дневния център са повече от капацитета му- 41, при капацитет от 36.
През годините Дневният център активно е работил и работи с доброволци както от Корпуса на мира, така и от Европа. Успешно си партнира с редица организации-правителствени и неправителствени, с училища, библиотеки и Българския червен кръст. Реализирани са редица съвместни проекти с различни организации, действащи на територията на общината, като: „Хипотерапия“, „Училище за родители” и други – със СНЦ „Бъдеще за децата“, „Различните деца играят вън“ и други с Фондация „Сийдър“, „Приятелство в кутия“ към Европейска младежка доброволческа програма със сдружение „Взаимопомощ”, множество осъществени проекти с Общинска библиотека „Искра”, с училища и детски градини.
Дневният център за деца с увреждания ще отбележи празничния си ден на 19 октомври 2015 година. Карнавал-дискотека с децата от центъра, спектакълът „Безценното камъче“ на театралната „Магаре”, торта и още куп изненади очакват децата и приятелите на Дневния център.