Детска градина „ Мечо Пух“ започва реализацията на своя пети проект по програма „ Еразъм + „ – „ Обучение и творчество базирано на дигитални материали и игри“. Той ще бъде изпълняван от 2015 до 2018 година. Координираща институция е турско училище, съвместно с Министерство на образованието на Турция и Турски институт за повишаване квалификацията на учителите. Участници в проекта са и представители на училища от Италия, Испания, Великобритания и Словакия. През месец януари ще се проведе първата работна среща на ръководния екип на проекта, на която ще бъдат разработени конкретните дейности, които ще бъдат изпълнявани в рамките на трите години партньорство. Ще бъдат представени и образователните системи, по които се извършва обучението във всяка една от страните - партньори.
Целта на проекта е да събере информация за това, как може да бъдат подобрени начините на преподаване в училищата и детските градини от европейските страни, базирайки се на дидактическите материали и игри. Идеята е образованието да бъде адекватно, интересно и полезно на децата на 21 век. Без това да се случва за сметка на отделяне от традициите на съответните образователни системи на държавите – участнички. Дейностите по проекта са насочени към трите нива на участниците в него. Една част касаят ръководствата на училищата и имат за цел да ги мотивират да прилагат и да стимулират прилагането на интерактивни и иновативни технологии на учене и преподаване. Друга част от дейностите са насочени към учителите и имат за цел да повишат тяхната квалификация по отношение на иновативни и интерактивни начини на преподаване, а третите дейности са насочени към децата, като всички прилагани новости по най-интересния, полезен и атрактивен начин да им бъдат представени.