Акция за доброволно и безвъзмездно кръводаряване ще се проведе в Казанлък на 20 януари. Акцията ще се проведе в часовете от 8.30 до 12 часа в МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък. На всички кръводарители ще бъде предоставен пакет на стойност 8 лева с подкрепителни закуски и високоенергийна храна. Според законодателството дарилите кръв имат право на два дни платен отпуск - за деня на кръводаряването и за следващият го работен ден. Организатори на кръводарителската акция са Български червен кръст в Казанлък и младежката организация към него, съвместно с Районен център по трансфузионна хематология - Стара Загора.