Изпълнението на проекта за модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадни води в Казанлък повиши значително капацитета, опита и самочувствието на Община Казанлък по отношение на привличането и усвояването на външни средства, каза на заключителна пресконференция по проекта зам.-кметът Лилия Цонкова. Зам.-кметът изрази становище, че с изпълнението на този проект се решава основен проблем за пречистване на отпадните води на Казанлък и село Овощник. Като модернизираната пречиствателна станция има капацитет да поеме отпадните води и на други населени места в община Казанлък - Крън и селата Енина, Копринка, Хаджидимитрово, Шейново, за които са разработени проекти за включване, но очакват финансиране.
22 млн. 695 хил. 646 лева е общата стойност на проекта. В хода на проекта е подменено електромеханичното оборудване, с което е подобрен експлоатационния капацитет на Пречиствателната станция, намален е разходът на електроенергия, с 15 процента е спаднало нивото на шума, постигната е пълна автоматизация на процеса. Преоборудвана е още и лабораторията, което е предпоставка за ежедневен контрол на качеството на пречистените води. Проектният хоризонт на доставеното оборудване на Пречиствателната станция е 2040 година. „ Уникална е софтуерната система на станцията“, коментира ръководителят на проекта Кънчо Христов. Премахнати са още и биогенните елементи, изградена е нова система за третиране на утайките. По отношение на чистота на пречистване на водата, са постигнати нива, каквито до момента не са постигани.
Градската пречиствателна станция в Казанлък е проектирана през 80-те години на миналия век. Започва да функционира през 2000-та година. До изпълнението на модернизацията, Станцията е планирана при други нормативни изисквания за качество на пречистените води и не е отговаряла на съвременното екологично законодателство, тъй като не е снабдена със съоръжения за отстраняване на биогенните елементи – азот и фосфор. Това определя и ключовата роля на проекта не само в модернизацията, но и за подобряване на ВиК услугите в общината.