Учениците от ОУ „ Христо Ботев“ в Енина отбелязаха в навечерието на 1 ноември Деня на народните будители. Пред паметника на архимандрит Онуфрий Хилендарски, основател на енинското училище, преподавателят по история и местен краевед Гриша Горецов изнесе беседа за значението този ден. Той сподели своето убеждение, че народните будители трябва да бъдат уважавани най-вече за това, че те са събудили българското национално чувство през епохата на Възраждането, в период когато се е формирала бавно и трудно българската нация. Според него въпросът е много актуален и в днешно време, тъй като „ българите се идентифицираме като народ, твърдим че сме нация, но не сме много убедени в това.“
Енина е едно от селата в казанлъшко, дало на България немалко възрожденци - будители, най-известният от които е архимандрит Онуфрий Хилендарски. Сред останалите енински будители са свещеник Стефан Маналов, даскал Петко Иванов Маналов, свещеник Димитър Рогозов, Анастасия Тошева и др.
В училището в Енина е създаден един от първите клубове“ Млад възрожденец“ към Общобългарски комитет Васил Левски, участниците в който организираха днешното отбелязване на Деня на народните будители. На националната среща на клубовете през месец февруари енинският клуб е отличен с трета награда за активна дейност.