ЕVN с награда за опазване на щъркелите и царския орел

EVN България Електроразпределение получи приз за Компания, подкрепяща биоразнообразието в България. Дружеството е отличено за своята дейност по опазване на птиците. Призът е връчен по време на Годишните награди за опазване на биоразнообразието, организирани от Българска Фондация Биоразнообразие
Дружеството е спечелило отличието в съревнование с 10 други номинации в своята категория. Наградата е присъдена от жури, съставено от експерти и обществени личности. Отличието е признание за дългогодишните дейности на компанията по опазване на защитени животински видове на лицензионната си територия в Югоизточна България. Сред тези дейности е ежегодната кампания на EVN България Електроразпределение по инсталиране на безопасни платформи за щъркелови гнезда по електрическите стълбове, които са предпочитано място за гнездене. С повдигането на гнездата чрез платформи на безопасно разстояние над проводниците се защитава както живота на самите птици, така и се намалява риска от аварии в случаи, че гнездата пропаднат върху жиците. За периода 2009 – 2014 г. са монтирани вече 1651 платформи.

В рамките на кампанията се провежда мониторинг на обезопасените щъркелови гнезда и се следи за реакцията на птиците към повдигането на гнездата върху платформите. Допълнително към тази дейност компанията извършва спасителни акции за подпомагане на паднали от гнездата млади щъркели при опит за летене.За тази си дейност електроразпределителното дружество си сътрудничи по 5 проекта на неправителствени организации и държавни структури, ползвайки тяхната експертиза по опазване на защитени видове птици. От 2010 до 2015 г. по своя инициатива компанията е обезопасила и 3864 електрически стълба чрез инсталиране на изолатори и други технически средства. Тези 3864 обезопасени електрически стълба се равняват на 386 км безопасна за птиците електрическа инфраструктура.

EVN България Електроразпределение е и първата българска енергийна инфраструктурна компания, която е разработи и реализирала проект по програма LIFE на Европейската комисия, в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за опазване на защитения вид царски орел в ключови за него местообитания.