Диана Искрева е новият директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора. Тя заема този пост след обявен през месец април конкурс.
Новият директор на екоинспекцията в Стара Загора идва от неправителствения сектор. Тя се е занимавала с опазване на околната среда, най-вече в областта на водите. Искрева е магистър по”География, ландшафтознание и опазване на околната среда" към Софийския университет. Завършила е и магистърска програма за управление на околната среда „Контрол и здраве“.