Заместник-кметът Даниела Коева временно поема общината

Заместник-кметът по инфраструктура, строителство и транспорт на община Казанлък Даниела Коева ще ръководи общинските дела по време на местните избори тази година. Тя е упълномощена да изпълнява функциите на градоначалник със заповед на кмета Галина Стоянова за времето, през което Стоянова е в отпуск, поради участието си в предстоящата изборна надпревара за мандат 2019-2023.

С решение на Общинския съвет Даниела Коева бе избрана и за Временно изпълняваща длъжността кмет на община Казанлък от 25 октомври, когато се счита, че е краят на настоящия мандат, до полагане на клетва от новоизбрания общински кмет. Решението стана факт на последната сесия на ОбС на 26 септември и е в съответствие с разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация и решение на Централната избирателна комисия.