Заплатите на кметовете на населени места в общината ще бъдат увеличени с 10%. Основната им заплата, в зависимост от броя на населеното място, става от 1276 до 1683 лева (досега те бяха от 1160 до 1530 лева). На сесията на Общинския съвет на 29 септември това ще бъде официализирано. Министерско постановление от м. юли и допълнителните трансфери в местния бюджет в размер на 231 850 лева дават възможност за увеличение и на възнагражденията на работещите в Общинска администрация.

В същата точка от дневния ред, с която ще се приемат изменения в бюджета и инвестиционната програма, е включено и увеличение на заплатите на медицинския персонал в общинските детски градини, училища и детски ясли. За тази цел допълнителният трансфер в местната хазна е 453 965 лева.

След договаряне между общинска администрация в лицето на кмета Галина Стоянова със синдикатите в Казанлък, представлявани от председателя на СРС на КТ "Подкрепа" Цветанка Пискова и председателя на Общинската организация на КНСБ Николай Маринов, бе постигнато увеличение от още 5% на работните заплати на работещите в общинските културни институти. С общите усилия на местната власт и синдикатите, през 2022 г. работните заплати в тези структури са нараснали с 15 на сто и средната брутна работна заплата става 1308 лева. За регионалните музеи на територията на Казанлък тя е 1419 лева.

Основните работни заплати в сферата на общинското здравеопазване тази година имат трикратно увеличение със средства, осигурени от държавния бюджет. За работещите в здравните кабинети в общинските детски градини, училища и ясленски групи през 2022 г. заплатите бяха увеличени три пъти с по 10% - през месеците април, юли и септември или общо за 2022 г. увеличението е 30%. Така средната основна работна заплата в здравеопазването в общинските училища, детски градини и ясли достигна 1380 лева.

На предстоящата сесия на Общинския съвет в Казанлък съветниците трябва да одобрят и изграждането на нов корпус в ППМГ „Никола Обрешков“ за 553 842 лева. В предложенията са включени и други обекти, сред които – допълнително финансиране с 10 000 лева за изграждането на детската площадка в ДГ „Мечо Пух“, 50 000 лева за подмяната на седалките на стадион „Севтополис“ и други.

В септемврийското заседание на местните старейшини са включени общо 27 точки. Сред тях са отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет, информация за средствата, получени от ЕС, състоянието на общинския дълг, както и бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година.