Започна работата по двата проекта за корекция на коритото на Стара река до квартал „Крайречен“ в Казанлък и на дерето на реката в село Енина до вливането му в Крънската вада, съобщи пресцентърът на Община Казанлък. Дейностите засягат двата участъка, които пострадаха най-тежко по време на поройните дъждове на 25 срещу 26 май 2016 г.

Двата проекта са сред основните в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2019 г. и се изпълняват със средства, осигурени от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет.

Кметът Галина Стоянова, членове на нейния екип, председателят на групата общински съветници „Експерти за Казанлък“ Николай Ибушев, изпълнителен директор на „Арсенал“ АД, се срещнаха с изпълнителите на проекта и с жители на Енина. Разяснени са били основните дейности, а именно – изграждане на два нови моста с ширина 8 м и дължина 5 м и прилежащата улица. На срещата всички са се разбрали, че за улеснение на енинци до цялостното изграждане на новите мостове старите няма да бъдат премахвани. Впоследствие, тяхното отстраняване е наложително, защото те не подлежат на обезопасяване и носят риск за преливане на реката в отделни участъци на енинското дере.


Веднага след кризисната ситуация преди две години, специална комисия е описала щетите, нанесени от пороите, и с Констативен протокол Община Казанлък е предприела искане за финансиране от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии още на 27.07.2016 г., уточняват от общинска администрация. Заради промени в правилника на организацията на дейността на Комисията, през февруари 2017 г. Община Казанлък подновява искането за финансиране. В края на месец март 2017-а Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет решава да отпусне средства от държавния резерв за „предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии през 2017 г., и дава на Община Казанлък финансиране в размер на 373 728 лв. за Инвестиционен проект за възстановяване и изграждане на „Коритото на р. Стара река, кв.“Крайречен“, град Казанлък и „Дере, участък на р.Стара река – село Енина, община Казанлък“. Междувременно, поради неотложност, Общината със собствени сили и средства изгражда частично двете най-засегнати подпорни стени и почиства част от речното корито.

В Казанлък се работи по изграждане на нова подпорна стена, след което по най-близката до реката улица „Орфей“ ще бъде положена трайна настилка.

Одобрените 373 728 лв. са необходими за подобрения на двата обекта – в града и село Енина.

Дейностите в двата участъка, в зависимост от метеорологичните условия, трябва да приключат през пролетта на 2019 г.