Два нови конкурса за началник отдели в общинска администрация обяви кметът на община Казанлък Галина Стоянова.

С конкурс, чрез интервю и изработка на концепция се търсят началник отдели „Екология и транспорт“ и началник –отдел „Технически и инвестиционен контрол на строителството“. Изискванията и за двата началнически поста са минимум степен бакалавър и подходящо образование.

За началник „Екология и транспорт“ това е професионално образование в сферата на техническите науки и екологията и минимум 4 години опит в областта или в публичния сектор със съответната професионална спецификация.

За началник отдел „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ изискването е висше инженерно образование в сферата на техническата инфраструктура или строителството .
Кандидатите за двата поста трябва да представят изработена концепция на тема:
За еко отдела- „Управление на отпадъците и методи за намаляване на количеството за депониране“ :
за транспортния отдел „ Ефективно управление на процесите в технически и инвестиционен контрол на строителството“. Двата обявени вакантни поста са в дирекция „Устройство на територията и транспорт“.
Документите за свободните позиции се подават в Деловодството на община Казанлък до 18 февруари, включително.
Стартовите основни заплати и в двата случая са 850 лева.
Обявените конкурси са поредните след приемането на новата структура на общинската администрация в Казанлък.