Представителите на политическите партии и коалиции в Община Казанлък постигнаха съгласие за разпределението на ръководните постове в Общинската избирателна комисия. това стана на свиканите от Кмета Галина Стоянова консултации във връзка с предстоящите местни избори на 27 октомври 2019 година.

Съставът на Общинската избирателна комосия в Казанлъшко ще е от 13 члена.

Според разпоредбите на Изборния кодекс и Решение №600-МИ/09.08.2019 г. на ЦИК, в тези консултации участват парламентарно представените партии и коалиции: Партия „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България“, Коалиция „Обединени патриоти“, Партия „ДПС“, Партия „Воля“, както и партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени - Коалиция „Демократична България-обединение“.


Представителите на партиите и коалициите се споразумяха председателят на комисията да бъде от ПП“ГЕРБ“, заместник-председателите - от Коалиция „Обединени патриоти“ и ПП“ДПС“ и секретарят – от Коалиция “БСП за България“. Освен представители в ръководството, ПП“ГЕРБ“ ще има 3 членове, Коалиция “БСП за България“ - 3, ПП“Воля“– 1, Коалиция“ОП“ -1 и Коалиция“Демократична България-обединение“ -1.

До 6-ти септември ЦИК трябва да назначи до 6 септември 2019 г. състава на ОИК-Казанлък.

Местните избори ще са на 27 октомври. На тях ще се избират кметове на общини, на райони, на населени места и нови състави на общинските съвети.