„Община Казанлък няма да отдели нито една стотинка за ремонта на надлеза на бул. „Розова долина” до „Катекс”, въпреки че e 100% общински обект”, съобщи на редовното заседание на Общинския съвет на 28 март 2019 година кметът Галина Стоянова. Ремонтът, който ще струва над 2 млн. лева, ще се извърши изцяло с държавни средства. Половината от тези средства – 1.2 млн. лева, бяха отпуснати на Община Казанлък с Министерско постановление през декември 2018 година. За останалата част от сумата кметът предложи и общинските съветници приеха предложение за сключване на Споразумение между Община Казанлък и Агенция „Пътна инфраструктура”. Съгласно това Споразумение двете страни финансират реализирането на обекта при участие 50% на 50% от стойността на ремонтно-възстановителните работи. По този начин необходимата сума се осигурява изцяло от държавата - от една страна чрез Министерското постановление за допълнителен трансфер на средства към Общината, а от друга страна – чрез Агенция „Пътна инфраструктура”.

„Тъй като сумата за реконструкцията на надлеза е доста голяма, ако е само от общинския бюджет, то ще отидат всички средства, предвидени за инфраструктура за тази година. Затова се наложи да търся начин за финансиране от държавата”, обясни Галина Стоянова. Тя допълни, че от АПИ са откликнали, тъй като надлезът при „Катекс” осъществява връзката с пътища от републиканската пътна мрежа, както и безконфликтното преминаване на държавната ж.п. линия София-Бургас. Изпълнението на дейностите трябва да стане в срок от 1 година от подписване на Споразумението. Процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител отново ще бъде провеждана от Община Казанлък.

Последната обществена поръчка за реконструкцията на надлеза бе прекратена с решение на кмета на Казанлък от 18 март 2019 година. В решението се посочва, че представеното от единствения кандидат за изпълнител техническо предложение е неподходящо по смисъла на допълнителните разпоредби от ЗОП, не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката и не съответства на поставените изисквания.


С осигуряването на финансиране, се очаква да има повече кандидати за изпълнител на дейностите, каза на сесията председателят на ОбС-Казанлък Николай Златанов. Предложението на администрацията получи одобрението на 33-ма общински съветници, против и въздържали се нямаше.