Размерът на такса „ Битови отпадъци“ за 2016 година остава непроменен

Бюджета на Община Казанлък за 2016г. не предвижда увеличение на местни данъци и такси, заяви кметът Галина Стоянова и поясни, че те запазват стойността си, независимо, че на бюджета на общината ще натежат отчисленията по вноска към Регионалната инспекция по околната среда и водите. Това са задължителни отчисления, които с всяка година се увеличават на тон депониран отпадък. През 2015 година те са 22 лв. на тон, през 2016 година стават 36 лв. на тон депониран отпадък, а във връзка със започване работа на Регионалното депо, може би от средата на годината, към тази сума ще бъдат прибавени и 31 лв. на тон депониран отпадък за организация на депото и работата на Претоварната станция. На този етап, разчетите в Община Казанлък са направени така, че тези допълнителни средства да не натежават на гражданите. „ Смятаме, че във връзка с промяната на формата на такса „ Битови отпадъци“, на отчисленията, които се правят от гражданите, от данъчна оценка на количество, както изисква промяната в закона, 2017 година ще бъде времето, в което и ние ще преминем към формиране на такса „ Битови отпадъци““, коментира кметът Стоянова и добави, че 2016г. ще бъде преходна година, в която трябва да бъде намерена най-добрата методика за съставяне на такса „ Битови отпадъци“ .