Община Казанлък въвежда временна организация на движението, във връзка със започващата реализацията на проекта: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „ВиК „ЕООД Стара Загора“, с подобект „Реконструкция на вътрешно разпределителната водопроводна мрежа на град Казанлък в три зони“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020.
„ВиК“ЕООД Стара Загора ще работи по подмяна на водопроводна и канализационна мрежа на различни участъци в Казанлък, за което жителите на града ще бъдат своевременно уведомявани. Първите дейности ще бъдат по участъци на ул. „Севт III“.
Във връзка с изпълнението на проекта по ул. „Севт III“ в Казанлък се въвежда временна организация и безопасност на движението за част от квартал „Васил Левски“. Временните ограничения ще осигурят условия за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа. Промените влизат в сила от 14 март (понеделник) от 8 до 18 часа и включват:
-Временно за обществено ползване ще бъде затворена алеята, разположена източно от блок № 1 в кв.„Васил Левски“;
-Пътният участък източно до блок № 1 в кв. „Васил Левски“ ще бъде затворен в двете посоки. Въвежда се временен режим на движение на МПС-та по обходните булеварди и улици: бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“, ул. „Севт III“, ул.„Пирин“ и ул. „Александър С. Пушкин“ към съществуващата улична мрежа в гр. Казанлък.
Ограниченията ще важат до 28 март (понеделник), включително.
През януари кметът на общината се срещна с представители на всички доставчици на обществени услуги в Казанлък. Галина Стоянова и ресорният заместник-кмет Даниела Коева обсъдиха с участниците в срещата - от „Ситигаз България“ ЕАД, EVN и „ВиК“ ЕООД възможностите за съвместна, координирана работа, която да води до цялостно обновяване на улиците в града. Тогава Кметът на Казанлък настоя за качествено възстановяване на аварии и присъединявания на обекти. Ще се търсят варианти за координирани графици и дейности между обществените оператори. В края на срещата Галина Стоянова благодари за добрата комуникация и прикани: „Да решаваме проблемите в разбирателство!“.