На заключителна пресконференция бяха изнесени резултатите от изграждането на обекти по проекта на Община Казанлък „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално икономическо развитие”. „ С изпълнението на този проект имаме един по-красив, по-уютен, по-удобен и достъпен за всички граждани Казанлък“, коментира зам.-кметът Лилия Цонкова. Тя поясни, че са изпълнени всички мерки за сигурност както по отношение на детските съоръжения, така и по отношение на останалите елементи, изградени в парковете. Обновени са изцяло алейната мрежа, зелените площи, две детски площадки в парк „ Розариум“. Там са изградени и постаменти за скулптурни пластики, фонтани в различните краища на парка, арки с рози, беседки, паркинг за велосипедисти. Изцяло е подновено парковото осветление, изградена е поливна система, реконструиран е фонтанът в парка, монтирани са фитнес уреди, светещи пейки. В рамките на проекта е реконструирана и част от парк „ Тюлбето“. Изграден е нов паркинг, рехабилитирани са и зелени площи и алеи, изградени са детски и фитнес площадка и спортно игрище за баскетбол и футбол, обновени са и паметникът и гробът на композитора Емануил Манолов, които се намират в парка. Създадена е и площадка със сцена за амфитеатър. Направена е и свързваща велоалея между двата парка. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет, чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. Общата му стойност е 5 678 214 лв. Самоучастието на Община Казанлък е 283 910 лв. Към проекта са включени и допълнителен обекти, които са изпълнени със спестен ресурс по ОП „ Регионално развитие“ - Зони за отдих на улиците “П.Д.Петков“ и “Бузлуджа“ на обща стойност 442 501 лв. Допълнително бе изградена и Спортна площадка на стойност 365 671 лв.