„Община Казанлък продължава да изпълнява заложените големи инфраструктурни проекти“, заяви при представянето на годишния си отчет кметът Галина Стоянова пред обществеността в Зала „Иван Милев“ на Културно-информационния център на ул.“Искра“№4 в Казанлък. Тя благодари на общинските съветници за приетото решение, с което е одобрен краткосрочен кредит, който позволява да продължи работата по проектите, тъй като строителните материали са поскъпнали през годината от 30 до 50%. Местната власт е готова с „Плана за интегрирано развитие за Община Казанлък 20210-2027 г.“, но по него още няма осигурено финансиране.
Продължава работата по най-мащабния проект „Светът на траките“, одобрен и финансиран по процедура „Развитие на туристическите атракции“ от ОП „Региони в растеж“ (2014-2020) и чрез Фонд за устойчиви градове (ФУГ). Проектът предвижда строително-монтажни дейности по три обекта – вече е изградена велоалеята от град Крън до град Шипка, консервационно-реставрационните работи по култов комплекс „Оструша“ върви към финал, основните дейности по изграждането на туристическия комплекс продължават. Проектът предвижда и доставки на обзавеждане и оборудване, в т.ч. доставка и монтаж на макет на древния град Севтополис, доставка на 4 броя тракийски восъчни/силиконови фигури, изработка и доставка на 2 броя тракийски тронове, изготвяне на тематичен спектакъл и др. Основната цел на проекта е съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство в община Казанлък. Проектът се изпълнява чрез комбинирано финансиране на БФП и финансов инструмент – кредит от Фонд за устойчиви градове. Общият бюджет е в размер на 8 657 364,83 лв., в т.ч.: БФП - 6 735 429,83 лв. и ФУГ- 1 921 935,00 лв.
Като предимство за Казанлък, г-жа Стоянова посочи и дейностите за възстановяването на паметника на Бузлуджа, като общината е единствената в страната, която е одобрена по „Програмата за градски дневен ред“, насочена към съхраняването на т. нар. дисонантно наследство. Концепцията е изпратена в Европейската комисия, от където се очаква финансиране.
Изпълнява се проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ - гр. Казанлък“. През 2020 г. Община Казанлък кандидатства и спечели финансиране по Модул 2 „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. на Министерство на образованието с проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“. Продължава изпълнението на проекта, което предвижда проектиране, строително-монтажни работи и доставка на обзавеждане и оборудване на нов корпус на учебното заведение. Целта на проекта е да се обезпечи преминаването на едносменен режим на обучение в ППМГ „Никола Обрешков“, като се осигури достъп до качествено образование в направленията: математика, компютърни науки и приложна информатика, биология на територията на община Казанлък. В образователната сфера основно усилията са насочени към изграждането на външната инфраструктура – спортните салони и площадките в училищата, детските градини и ясли.
Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап". През 2022 г. Община Казанлък кандидатства с проектни предложения към Министерство на финансите и МРРБ за „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап" - Доизграждане на главен колектор I - от о.к. 244 до о.к. 12 с второстепенна канализационна мрежа към него за квартали 92, 93, 40, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 39, 38“, „Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на гр. Шипка“ и „Изграждане на канализация по ул. „Цанко Минков“, гр. Казанлък“. Проектът бе одобрен за финансиране, като стойността му е 1 699 292 лв. В края на октомври Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството договора за финансиране на третия подетап на инвестиционния проект за изграждане на канализация в град Крън.
Кметът Галина Стоянова акцентира и върху изпълнението на други от важните за общността проекти. Сред тях е поредния етап на проекта за интегриран градски транспорт, стартирането на системата за самотаксуване, реорганизацията на движението, „зелената вълна“ на светофарите, изграждането на допълнителни места за паркиране.
Тя отбеляза и редица дейности в сферата на социалните дейности и здравеопазването. За тях също са отделени значителни средства от местната хазна. МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ е получила общо 426 000 лева, от които 250 000 лева за ремонт на „Хирургията“, а останалите пари – за закупуване на медицинска апаратура и консумативи. Шестима медици са се включили през годината с специализантската програма, която също има финансова подкрепа от общината. Поликлиниката е получила 284 000 лева, с които също е закупена специализирана апаратура, изгражда се товаро-пътнически асансьор.