От сряда, 8 януари, се въвежда временна организация и безопасност на движението със затваряне на двете пътни платна за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. „Княз Мирски“ в Казанлък:
- В участъка от кръстовището на ул. „Княз Мирски“ с ул. „Константин Бозвелиев“ до кръстовището с ул. „Генерал Радецки“.
Въвежда се временен режим на движение на ППС по обходните улици: ул. „Генерал Радецки“, ул. „Максим Горки“ към съществуващата улична мрежа.
От утре, се въвежда временна организация и безопасност на движението със затваряне на двете пътни платна за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. „19-ти февруари“ в Казанлък, както следва:
- В участъка от кръстовището на ул.„19-ти февруари“ с ул. „Братя Бъкстон“ до кръстовището с ул. „Генерал Радецки“.
Въвежда се временен режим на движение на ППС по обходните улици: ул. „Генерал Радецки“, ул. „Братя Бъкстон“, ул. „Тюлбенска“ към съществуващата улична мрежа в града.
Промените в движението на посочените две улици се налага във връзка с изпълнението на проект на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора по реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на Казанлък и ще важат от 8 часа на 8 февруари (сряда) до 17 часа на 17 февруари (петък), включително.