Решение за сключването на три договора за ползването на електробусите гласува на 21 декември на редовната си сесия Общински съвет – Казанлък, информират от Общината. Подкрепените днес договори по време на онлайн заседанието уреждат условията за предоставяне на обществения транспорт на Общинското търговско дружество „Балканинвест“ ЕООД, което ще изпълнява услугата обществен транспорт за територията на града. Договорно Общината отдава на общинското предприятие под наем 7-те нови превозни средства, 4-те зарядни станции, новоизграденото депо за съхранение на електробусите.

С новото договаряне на практика се прекратява клауза от сега действащия договор с частната фирма за услуга „Обществен транспорт“, за което тя е предизвестена през месец август, т. г. Частният превозвач ще продължи да изпълнява междуселищните линии, а общинското дружество поема изпълнението на вътрешноградските линии с новите електробуси.

Решението за допълването дейността на „Балканинвест“ ЕООД за обществен транспорт бе взето на редовно заседание на Общински съвет – Казанлък през месец май, 2018 година.

С днешното гласуване на общинските съветници в Казанлък се правят следващи, последователни стъпки в изпълнение на проекта „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 1, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Продължава подборът на персонала, който ще работи с електробусите: шофьори, монтьори, диспечери и всички други длъжности, които ще бъдат назначени на работа към Общинското предприятие. Паралелно с това, върви въвеждането в експлоатация на системата за електронен транспорт - въвеждане на електронните табла за движение и електронната система, която трябва да бъде инсталирана за диспечерите и за контрола на движение на електробусите.

Приключването на тези две дейности ще позволи Община Казанлък да въведе новия екологичен обществен транспорт в края на месец януари през новата 2021 година.