Общината започва строителството на жилища за социално слаби. Домовете ще бъдат изградени на общински терен след премахване на старите постройки в ж.к. „Изток“ и ж.к. „Хр. Ботев“. Постройките ще бъдат 10 двуетажни двуфамилни къщи. Към бъдещите новодомци общината има изисквания, свързани с образованието, здравеопазването и тяхната трудова заетост. Инфраструктурният проект „Изграждане на социални жилища“ е подписан през лятото на миналата година с предоставена 100% безвъзмездна финансова помощ и срок за изпълнение две години между Община Казанлък и Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж“.