Общината в Казанлък търси началник на културата

С конкурс и заповед на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова се търси началник на културата и туризма в общината. Постът е стратегически в администрацията и за общината, предвид високите цели и амбиции в тази посока на местната власт. Мястото се оваканти, след като доскорошният началник на отдел "Култура и туризъм" Сребра Касева, с новата структура на общинската администрация смени досегашния си пост с по-висок и по-отговорен. Тя стана началник- канцелария на Община Казанлък.

Бъдещият нов началник на културата и туризма ще е държавен служител, но преди да стане такъв, той трябва да заеме мястото си с тежък конкурс, за който защитата на концепция за стратегическо управление на тема: „Културно-исторически особености на Община Казанлък, тяхната проекция в европейското пространство и маркетинг на туристическите продукти“; е само едно от условията.

Освен това кандидатът ще държи и тежко интервю пред комисията.

Задължително трябва да отговаря и на още няколко условия, които са минималните изисквания за длъжжността, предвидени в нормативните актове за заемането :

да има висше, образование, степен Магистър, което да бъде в сферата на хуманитарните, стопански и правни науки. Има и предпочитани специалности към кандидитите -Културология, Международни икономически отношения, Финанси, Туризъм, Стопанско управление, Маркетинг, Публична администрация.

Кандидати да стана началник на отдела трябва да имат поне 4 годишен професионален опит или служебен стаж в сферата на културата или публичния сектор, както и да владеят поне два или повече чужди езици.

Последното е записано в конкурсните условия като допълнително изискване, което означава, че подлежи и на лек компромис, при покриване на всички останали изисквания и то без алтернатива, спрямо всички останали кандидати.

Компютърните компетенции и познания, както и свързаните с познаване и прилагане на нормативни актове, регламентиращи дейността на общинска администрация и дейността по управление и разпореждане с общинската собственост, са също сред допълнителните изисквания към кандидатите.

Желаещиете да кандидатстват за свободната и отговорна позиция в общинската администрация на Община Казанлък трябва да подадат документите си до 4-ти февруари.

Основната месечна заплата за одобрения кандидат ще е в размер на 700 лева.

За сметка на това ще има статут на държавен служите, както и честта да организира и реализира изпълнението на общинската политика в сферата на културата, съхраняване, поддържане и популяризиране на културно-историческото наследство.