Общината пита гражданите

Във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година (ПИРО), Общината започва анкета сред гражданите и заинтересованите страни за извеждане и формулиране на конкретни приоритети за развитие и идеи и проектни предложения за реализация в посоченото време.

ПИРО е главният стратегически документ на общината за програмния период 2021 – 2027 година. Той ще определи визията, целите и приоритетите за развитие на общината за следващите седем години. Предвид значимостта на Плана, е важно етапът на разработване на документа да протече с активното участие на гражданското общество.

Желаещите могат да се включат в анкетата на линка: https://forms.gle/C5XaUySMW3MS1AwP6. Анкетата ще бъде активна до 4 декември 2020 година, включително.

Резултатите от нея ще спомогнат за постигане на обществен консенсус относно посоката на развитие на Община Казанлък в периода 2021 – 2027 година.