Проверка по инфраструктурни обекти в населените места на територията на община Казанлък е предприела кметът на Общината Галина Стоянова, информира общинският пресцентър.

В Розово тя провери обновените два моста над реката, която минава през селото. Около съоръженията са почистени коритото и скатовете. Улиците „Освобождение“ и „Искра“ са асфалтирани.

В село Кънчево също е обновен мостът над реката, монтирана е нова мантинела. Извършено е укрепване от северната страна на моста с подподрна стена на речното корито и пътя. Асфалтирани са улиците „Пролет“ и „Родопи“.

В село Хаджидимитрово се довършва асфалтирането на улица „Тракия“. Поради опасения на местния кмет, че ще се получи наводняване при обилни валежи Кметът Галина Стоянонва предложи дейностите да бъдат финансирани с допълнителни 12 000 лв., за което ще поиска промяна в бюджета. До дни ще бъде завършено новото футболно игрище със средства от ПУДООС в размер на 9 600 лева без ДДС.

След подмяна на ВиК, в град Крън продължават дейностите по полагане на асфалт на улица „Орешака“.