На среща на общинското ръководство начело с кмета Галина Стоянова със синдикалните лидери в Казанлък - председателя на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ инж. Цветанка Пискова и председателя на общинската организация на КНСБ Николай Маринов, бяха обсъдени предвижданията в общинския бюджет за 2022 година. Разговорите бяха определени като предварителни, тъй като все още не е готов бюджетът на държавата за тази година.

Участниците в срещата обсъдиха възможности за увеличение на работните заплати и социалните придобивки на всички общински служители и второстепенни разпоредители към местния бюджет. Бе очертана обща визия да не се делят отделните групи по дейности. Обсъдена бе възможността, ако има увеличение на минималната работна заплата в страната, да се стимулира увеличение и с общински средства, за да не се допусне дисбаланс.
Синдикалистите изразиха становище против съкращения в местната администрация и я определиха като оптимална като състав за работа.

Страните в разговорите препотвърдиха да продължат и през 2022 година социалните програми на Община Казанлък, свързани с подкрепа за новородени деца и двойките с репродуктивни проблеми, за медицинските специализанти и др.

Синдикалните представители и екипът на кмета бяха категорични, че данъци и такси няма да се вдигат и изразиха обща надежда за решаване на енергийната криза на национално ниво.

Предвид отпуснатите допълнително средства с министерско постановление на Община Казанлък, ресурсът за здравните заведения е обезпечен за ремонти, оборудване, запплати, социални придобивки и храна.