Община Казанлък започна дейности по изграждането на улица „Орфей” в квартал „ Крайречен”. Заложените за това средства в общинската Инвестиционна програма за 2019 година са в размер на 196 хиляди лева. Ще бъде изградена основата на улицата, ще бъде асфалтирана площ от 2300 кв. м и оформен тротоар от близо 400 м по цялата дължина от едната страна на платното, от връзката с ул. „Капрони”. Работата ще продължи 30 дни, след което Община Казанлък ще монтира и осветление, заложено в проекта - стълбове и подземна комуникация.


През годините „Орфей” е съществувала като улица по плана за регулация, но на мястото никога не е имало трайна настилка. Изграждането на водопровод и канализация в целия квартал „Крайречен“, както и изградената подпорна стена на Старата река в този участък даде възможност Общината да залага средства в Инвестиционната си програма и за полагане на пътна настилка на улици в района.
„Ние го правим така, както бяхме обещали на хората от квартала преди няколко години, когато все още не беше стартирал проектът за изграждане на ВиК, че някога там ще има истински водопровод, канализация и улица“, подчерта заместник-кметът по строителство Даниела Коева.

След тези дейности „Орфей” ще придобие истински вид на улица от визията на град.