Финансираха с 35 хил. лв. проекта за ремонт на Хуманитарната гимназия

Проектът за преустройство, ремонт на покрив, фасади, ел. инсталации, ВиК инсталация и отоплителна инсталация, топлоизолация на стени от вътрешната страна на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Казанлък е финансиран от Министерство на културата с 35 000 лв. Средствата са за изготвянето на инвестиционен проект във фаза работен.

Пълният технически проект е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата в началото на месец ноември. Изготвената проектна документация е първата стъпка към реализирането на същинските ремонтни дейности за консервация на сградата, която е паметник на културата от местно значение.

ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий” е наследник на Казанлъшкото педагогическо училище, което отваря врати на 7 ноември 1883 г. и се превръща в светилище на духа, гордостта на поколения казанлъчани. През годините то става част от новите духовни хоризонти на българския национален живот. Стотици негови учители и ученици записват имената си в богатата история на България.