Един кандидат  за шеф на отдела за управление на собствеността  в Община Казанлък

Един - единствен е кандидатът, допуснат до участие в конкурса, обявен от кмета на община Казанлък за длъжността началник- отдел "Икономика и управление на собствеността". Това е Тинка Цветкова Славова.

От публикация в сайта на Община Казанлък става ясно, че недопуснати до конкурсната процедура кандидати няма.

Ако се справи с изпитиня тест, Славова ще заеме поста на Сергей Тончев, който до момента е началник на този отдел. Изпитният тест за бъдещия държавен служител е върху различни нормативно- правни документи и закони. Препитването е насрочено за 6-ти февурари.

Името на кандидата за ръководството на един от стратегическите отдели в общинската администрация на Казанлък фигурира и като кандидат в още два конкурса, провеждани в края на миналата година. в конкурса на Областната служба "Земеделие и гори" към Министерството на земеделието, храните и горите, за поста "младши експерт" и в конкурс на Регионалната здравна инспекция за "младши експерт" в отдел "Финансово -стопански дейности."

С друга заповед на кмета на Казанлък Галина Стоянова от 23 януари се прекратява обявеният на 9-ти януари тази година конкурс за длъжността Началник-отдел “Технически и инвестиционен контрол на строителството” в Общинска администрация в Община Казанлък.

Прекратената конкурсна процедура е поради липса на кандидати за периода, обявен за подаване на документи от кандидатите.

/чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/