От 14 юни 2019 г. майките и всички, които проявяват интерес към работата и новостите в Детската млечна кухня в Казанлък, могат да се информират от интернет пространството. Общинското предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“ вече има свой раздел на страницата на Община Казанлък. В него всички желаещи могат да получат информация за структурата на Предприятието, за условията за записване на желаещите да ползват услугите, местоположението на филиалите. Освен това, тук се публикуват и одобрените менюта по възрастови групи. Посочени са и контактите с ръководството.

Пълната информация се получава на линка: https://www.kazanlak.bg/cat-591.html, както и чрез краткия бутон на началната страница на Община Казанлък.