Д-р Кети Маналова-Владкова ще управлява казанлъшката Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“ и през следващите три години.
Новият ѝ договор влиза в сила от 13 май. Тя ръководи лечебното заведение от 2008 година и бе единственият кандидат на обявения от общината конкурс.
Комисията по избора на управител на многопрофилната болница ѝ е дала оценка 4.85, за всичките етапи от процедурата. Съветниците одобриха изборът на д-р Кети Маналова с 29 гласа „за“.